Login i ansøgningen med dit NemID

I selvbetjeningsløsningen kan afkrydse hvilke type ansættelse, du søger.

Til slut i selvbetjeningsløsningen modtager du en kvittering på, at Aarhus Kommune har modtaget dine oplysninger. Kontakt os hvis du ikke modtager kvittering.

Du kan søge:

  • Fastansættelse - du bliver ansat hos en BPA-borger og vil indgå i en fast arbejdsplan.

  • Ferievikar – du afløser en fastansat handicaphjælper i vedkommendes planlagte ferie.

  • Tilkaldevikar – du bliver kontaktet af en BPA-borger, hvis vedkommende akut mangler en afløser. Vær opmærksom på, hvis du søger job som tilkaldevikar, at du skal kunne tage vagter med kort varsel. Hvis du søger job som tilkaldevikar, skal du vedhæfte en straffeattest. Det kan være en fordel at hente den inden, du starter dit ansøgningsforløb. Du bestiller straffeattesten på borger.dk under Politi, retsvæsen, forsvar > Straffeattester. Du modtager straffeattesten i din digitale postkasse efter typisk to timer – der kan dog kan  gå op til et par dage, før den lander i din digitale postkasse.

FÅ SVAR PÅ DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL

Skemaerne og eventuelle bilag gøres tilgængelige for personer, der ønsker at ansætte handicaphjælpere. Disse har mulighed for at tage eller modtage kopier af ansøgningerne. Følgende oplysninger fra vikarskemaet udsendes via digital post til et større antal borgere med BPA: Alder, navn, telefonnummer, by, mulige arbejdsdage, din højde, oplysninger om kørekort og bil samt om du har erfaring som handicaphjælper og om du har kendskab til personlift.

Du har ret til at få ændret dine oplysninger, ligesom du har ret til at få fjernet din ansøgning, når du vil.
Vi anbefaler, at ansøgningen ikke indeholder oplysninger om dit personnummer.

En handicaphjælpers arbejde omfatter alle opgaver og gøremål, borgeren selv ville have udført, hvis borgeren selv kunne. Det betyder, at jobbet varierer meget fra borger til borger. Borgernes behov for hjælp er meget forskellige. Nogle kan meget selv, mens andre skal have hjælp til det meste.

Alle borgerne har et fysisk handicap; men er i øvrigt velfungerende og i stand til at udfylde arbejdsgiverrollen for staben af hjælpere.

Borgeren har det fulde ansvar som arbejdsgiver, herunder instruktion og oplæring af hjælperne, tilrettelæggelse af arbejdsplaner og fordeling af opgaverne.

Alle hjælperjob indeholder i større eller mindre grad personlig pleje, hjælp til toiletbesøg, bad og påklædning, husligt arbejde, ledsagelse og under alle omstændigheder i et tæt samarbejde med borgeren i dennes hverdag.

Det er borgeren som er din arbejdsgiver.

Du optjener løn for en kalendermåned, lønnen udbetales via NemKonto den 16. i måneden efter.

Det er Aarhus kommune, der udbetaler din løn efter indberetning fra fra den borger du er ansat hos.

Som udgangspunkt gemmer vi din ansøgning i tre måneder. Hvis du søger job i en begrænset periode indenfor tre måneder, sletter vi din ansøgning, når den angivne periode slutter. Ved samtykke til SMS-opfølgning bliver du kontaktet, hvis der er behov for fornyelse af din ansøgning. Du har altid mulighed for at få fjernet din ansøgning, ved henvendelse til BPA Aarhus.