BPA-teamet er et tværfagligt team bestående af socialrådgivere en handicapkonsulent en økonomimedarbejder og en afdelingsleder. Teamet er en del af Voksenhandicap.

Med BPA-teamet vil Rådgivning og Visitation Voksne gerne give opfølgningen et kvalitetsløft med fokus på trivsel, arbejdsmiljø, arbejdslederfunktion og selvstændig tilværelse.

Få svar på de mest almindelige spørgsmål

Alle BPA-ordninger vil blive gennemgået ca. hvert andet år, hvis andet ikke er aftalt. Du vil blive kontaktet af en rådgiver fra teamet med henblik på en opfølgningssamtale.

Du kan altid kontakte BPA-Teamet for opfølgning.

Hvis du skønner at have et behov ud over de timer som er i din bevilling, kan du ansøge om ekstra hjælp, kontakt BPA-Teamet for vejledning.