Vejledende timelønsoversigt for løntrin 11 + arbejdstidstillæg pr. 1. oktober 2022

Timerne og taksterne for tilskud fordeler sig over en uge som beskrevet i nedenstående skema.

Timelønsoversigt pt. 1. oktober 2022
Søg job som handicaphjælper

Ovenstående oversigt er sammensat ud fra nedenstående timeløn og arbejdstidstillæg.

Timepriser pr. 01.10.2022 Løntrin 11 Løntrin 12 Løntrin 13
Timeløn 100% 139,56 141,95 144,41
Rådighedstimer 75% 104,67 106,46 108,31
Arbejdstidstillæg      
Aftentillæg 30% 41,87 42,59 43,32
Nattillæg 35% 48,85 49,68 50,54
Lørdagstillæg 30% 41,87 42,59 43,32
Søndagstillæg 50% 69,78 70,98 72,20

Læs mere om løn som handicaphjælper i Håndbogen.