Oversigt for løntrin 11 + arbejdstidstillæg pr. 1. april 2022

Timerne og taksterne for tilskud fordeler sig over en uge som beskrevet i nedenstående skema.

OBS: Der ydes aldrig arbejdstidstillæg ved aflønning med rådighedstimer her er timelønnen for løntrin 11, 102,07 kr. uanset tidsrum.

Søg job som handicaphjælper

Ovenstående er sammensat ud fra nedenstående timeløn og tillæg.

Timepriser pr. 01.04.2022 Løntrin 11 Løntrin 12 Løntrin 13
Timeløn 100% 136,10 138,43 140,82
Rådighedstimer 75% 102,07 103,82 105,62
Arbejdstidstillæg      
Aftentillæg 30% 40,83 41,53 42,25
Nattillæg 35% 47,63 48,45 49,29
Lørdagstillæg 30% 40,83 41,53 42,25
Søndagstillæg 50% 68,05 69,21 70,41

Læs mere om løn som handicaphjælper i Håndbogen.