Timepriser pr. 01.04.2021 Løntrin 11 Løntrin 12 Løntrin 13
Timeløn 100% 134,29 136,59 138,97
Rådighedstimer 75% 100,72 102,45 104,23
Arbejdstidstillæg      
Aftentillæg 30% 40,29 40,98 41,69
Nattillæg 35% 47,00 47,81 48,64
Lørdagstillæg 30% 40,29 40,98 41,69
Søndagstillæg 50% 67,15 68,30 69,48

Oversigt for løntrin 11 + arbejdstidstillæg 

Timerne og taksterne for tilskud fordeler sig over en uge som beskrevet i nedenstående skema.
OBS: Der ydes aldrig arbejdstidstillæg ved rådighedstimer.

Taskoversigt for løntrin 11 over en uge

Læs mere om løn som handicaphjælper i Håndbogen.