Timepriser pr. 01.10.2020 Løntrin 11 Løntrin 12 Løntrin 13
Timeløn 100% 132,96 135,24 136,60
Rådighedstimer 75% 99,72 101,43 103,20
Arbejdstidstillæg      
Aftentillæg 30% 39,89 40,57 41,28
Nattillæg 35% 46,54 47,33 48,16
Lørdagstillæg 30% 39,89 40,57 41,28
Søndagstillæg 50% 66,48 67,62 68,80

 

Læs mere om løn som handicaphjælper i Håndbogen.