Information om kontakt i ferieperioden

Har du brug for at søge en ny fast hjælper, ferievikar eller at få tilsendt vikarlisten fra 3. juli, så kan du sende en forespørgsel på e-mail via linket: Skriv sikkert til BPA Aarhus på forsiden af https://bpa.aarhus.dk/

Oplys hvad du søger, dit navn og cpr. nr. og du vil snarest muligt få fremsendt ansøgningerne til din e-Boks.

Husk, at du som hidtil har mulighed for at søge råd og vejledning om de ansættelsesretlige spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver– og arbejdslederrollen i din BPA-ordning. Kontakt BPA-arbejdsgiver via e-mail kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller telefon 33 55 77 30.

Ved akut behov for assistance kan du henvende dig til Rådgivning og Visitation Voksne, på telefon 89 40 51 93.
For akut vikardækning henvises til udsendte vikarliste.

Rigtig god sommer

Venlig hilsen
BPA Aarhus