22. september 2022

Selvtest af handicaphjælpere

Såfremt du tænker dig særligt udsat og har skiftende hjælpere, anbefales du at følge sundhedsmyndighedernes testopfordringer på sociale tilbud med sårbare mennesker med 2 ugentlige selvtest af dine hjælpere.

Det betyder, at der fortsat er mulighed for tilskud til indkøb af selvtests (max. kr. 20 pr. styk), indtil andet meddeles.

Det er fortsat vigtigt at huske på de sædvanlige anbefalinger om at lade sig vaccinere, samt at undgå smitte - se mere på:

 

7. februar 2022

Information fra Rådgivning og Visitation Voksne

Rådgivning og Visitation Voksne

Kære alle § 96 BPA brugere og modtagere af § 95 Kontant Tilskud i Aarhus Kommune

Det er fortsat anbefalingen fra sundhedsmyndighederne at være opmærksom og påpasselig for at undgå og forebygge smitte. Også selvom corona restriktionerne er ophævet, og corona ikke længere er vurderet som samfundskritisk sygdom.

 • Anbefalingen betyder, at tilskud til indkøb af selvtests og til værnemidler fortsætter som hidtil indtil andet meddeles.

Vi har fået spørgsmål fra flere om mulighed for tilskud til indkøb af værnemidler til lager – til brug, hvis der skulle opstå smitte/sygdom.  Vi har forstået spørgsmålet som et ønske om at have et beredskabslager, så man undgår at skulle på indkøb, hvis der skulle opstå smitte/sygdom. Det har imidlertid den ulempe, at værnemidler ofte ikke har lang holdbarhed, så det kan risikere at give en falsk tryghed. Det må derfor frarådes.

Vi har også fået spørgsmål om sygefravær, og her vil vi minde om reglerne: Når du har en handicaphjælper, som er fraværende med sygdom, skal du med det samme i BORIS indberette vedkommende som syg. I kommentarfeltet skal du skrive, hvad det drejer sig om:

 • Hjælperen har selv corona
 • Hjælperen har corona relateret fravær
 • Hjælperen er fraværende med almindelig sygdom
 • Hjælperen er fraværende grundet arbejdsskade

Hvis du har delegeret arbejdsgiveropgaven til en BPA virksomhed skal du følge samme regler / de konkrete anvisninger fra din valgte virksomhed.

Hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte os - du kan ringe til din rådgiver eller skrive til os ved at sende svar på dette brev fra din eBoks.

Med venlig hilsen fra

Rådgivning og Visitation Voksne

 

20. december 2021

Selvtest

Corona er igen en samfundskritisk sygdom og smittetallene stiger.

Det anbefales at huske og genopfriske de initiativer, der hjalp så godt igennem sidste vinter.
Samtidig anbefales fortsat vaccine og test – og senest er der kommet en ny mulighed med selvtest.

Du kan læse mere om test af medarbejdere i nyhedsbrev fra Social- og Ældreministeriet og fra BPA-arbejdsgiver. Se disse links.

Daglige test af medarbejdere og selvtest af besøgende skal beskytte mod coronasmitte i ældreplejen og på sociale tilbud

Coronavirus - spørgsmål og svar (bpa-arbejdsgiver.dk)

Hvis du vurderer, at dine hjælpere skal bruge selvtest når de møder hos dig, så skal du i første omgang selv indkøbe testsæt.

Du vil kunne få udgiften refunderet ved henvendelse til din rådgiver – husk kvittering. Testsæt er i almindelig handel til en pris på omkring kr. 30 pr. sæt.

 

22. oktober 2021

"Krydsvaccinerede" får tilbud om 3. stik

En stor del af frontpersonalet i sundhedsvæsenet blev i foråret vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca og derefter en mRNA-vaccine. Gruppen får nu tilbudt et tredje stik med en mRNA-vaccine, for at give dem, der har behov, mulighed for at rejse til lande, som ikke anerkender krydsvaccination. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke på nuværende tidspunkt et 3. stik til gruppen ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, da krydsvaccinerede personer er godt beskyttet mod COVID-19.

De krydsvaccinerede personer vil ikke modtage en personlig invitation i e-Boks eller et fysisk brev om tilbuddet om tredje stik. Derfor opfordres arbejdsgivere til at orientere deres medarbejdere om vaccinationstilbuddet.

Læs mere: Krydsvaccinerede får tilbud om et 3. stik - Sundhedsstyrelsen

 

17. september 2021

Mulighed for gratis influenzavaccination til handicaphjælpere

Hvis du som BPA-Borger er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb hvis du får influenza, kan dine hjælpere, såfremt de er i tæt kontakt med dig ses som værende i kategori som sundheds- og plejepersonale, og dermed være omfattet tilbuddet om gratis influenzavaccination. se mere på Sundhedsstyrelsen

Den enkelte handicaphjælper bør dog tage kontakt til egen læge for fuldstændig klarhed om behov, og dermed om vaccinationen kan tilbydes gratis.

 

9. marts 2021

Information om kommende invitation til vaccination mod COVID-19 for BPA Borgere

Den tværgående vaccinationsgruppe i Region Midtjylland har besluttet, at borgere med hjælperordninger kan blive indstillet til vaccination i vaccinationsgruppe 5.

I den forbindelse har kommunen fået til opgave at indsende cpr-numre til Region Midtjylland. Oplysninger er derfor sendt til regionen for dig og andre, der har hjælperordning enten som Kontant Tilskud efter servicelovens § 95 eller BPA ordning efter § 96.

Du må forvente at modtage en invitation til vaccination mod COVID-19 i din e-Boks eller postkasse, hvis du ikke er tilmeldt digital post. Vi ved ikke, hvornår det bliver, men kan kun opfordre dig til at være opmærksom på post – og følge anvisningerne i invitationen om bestilling af tid til vaccine.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte BPA Aarhus på telefon 87 13 40 60

Du bedes se bort fra den kommende invitation, såfremt du på anden vis har fået vaccine.

 

15. januar 2021

Information om vaccination mod Corona for dine BPA-hjælpere.

Sundhedsstyrelsens vaccinationsstrategi
Det er Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet en prioriteret liste over målgrupper for vaccination, og det er Regionerne, der står for den konkrete udrulning af vaccinationerne.

Prioritering af medarbejdergrupper
Handicaphjælpere er en prioriteret målgruppe, og kommunen har til opgave at indsende lister med cpr-numre på hjælperne til Statens Serum Institut. Da vi i kommunen håndterer dine hjælperes løn, har vi deres cpr-numre.

Vi er ikke bekendt med den nærmere tidsplan, men det forventes, at der kommer invitation til vaccination til hver enkelt af dine hjælpere i deres i eBoks. Når hjælperne modtager en invitation, skal de herefter selv booke en tid til vaccination i et vaccinationscenter.

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte BPA Aarhus på telefon 87 13 40 60 eller BPA Teamet på telefon 89 40 51 93.

 

14. januar 2020

Aarhus kommunes hjemmeside vedrørende Coronavaccination til borgerne.

Infomation om praktiske forhold vedrørende vaccine, læs mere på: Coronainformation til dig som borger

 

13. oktober 2020

Mulighed for gratis influenzavaccination til handicaphjælpere

Hvis du som BPA-Borger er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb hvis du får influenza, kan dine hjælpere, såfremt de er i tæt kontakt med dig ses som værende i kategori som sundheds- og plejepersonale, og dermed være omfattet tilbuddet om gratis influenzavaccination. https://www.sst.dk/da/influenza

Der bør dog tages kontakt til egen læge for fuldstændig klarhed om behov, og dermed om vaccinationen kan tilbydes gratis. 

 

13. august 2020

”Corona nødlager af værnemidler på Vintervej lukkes fra den 14. august 2020.

Kære BPA bruger

”Corona nødlager af værnemidler på Vintervej lukkes fra den 14. august 2020.

Det er igen muligt for alle at købe nødvendige værnemidler i apoteker og andre butikker på det almindelige private marked. Derfor lukker kommunens midlertidige nødlager på Vintervej.

Nødlageret blev oprettet i foråret med det formål at tilbyde de mest nødvendige værnemidler mod coronasmitte i BPA ordningerne. Det var en svær tid, da det dengang var umuligt for private at skaffe de nødvendige værnemidler. Der var udsolgt alle steder. Nødlageret har i perioden vist sin berettigelse. Der er udleveret værnemidler i mange tilfælde, hvor BPA brugere har haft akut behov.

Der kan stadig opstå nye akutte situationer, og udviklingen følges nøje.

Som det nu tegner sig, er det stadig vigtigt at beskytte sig mod smitte. Men det er også nu muligt for hver enkelt BPA bruger selv at anskaffe sig det udstyr, som man finder nødvendigt. Derfor er der ikke længere behov for et kommunalt tilbud. Der henvises nu til, at indkøb af værnemidler må ske via de vanlige leverandører, og betalingen må dækkes ud af tilskudsbeløbet til dækning af udgifter ved hjælperne.

Det anbefales fortsat at følge de generelle anvisninger og informationer på:  https://politi.dk

Desuden indsættes her 2 links med video og brochurer med instruktion i brug af mundbind.

https://www.facebook.com/sundhedsstyrelsenDK/sådan-bruger-du-mundbind

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Gode_raad_Mundbind.ashx

Med venlig hilsen

Rådgivning og Visitation Voksne

 

2. juni 2020

Opdatering om rekvirering af værnemidler

Det er fortsat muligt at få pakke med værnemidler og ansigtsvisir hos kommunen.
Kontakt i almindelig kontortid på hverdage Marianne Svenstrup på telefon 41 85 89 37
Opstår behovet udenfor almindelig arbejdstid kan der ringes til Ann-Sofie Bech von Hielmcrone på telefon 41 85 52 05  

 

30. april 2020

Opdatering om brug af værnemidler – brug ansigtsvisir

Kære alle BPA brugere

Den generelle anbefaling er nu, at man – også uden symptomer på corona – bør bruge ansigtsvisir. Du foreslås derfor at kontakte os, hvis du ikke har ansigtsvisir – eller hvis du mangler de andre værnemidler.

Der forventes en periode med øget risiko for smitte i samfundet, og ud fra et forsigtighedsprincip bør enten du selv eller din hjælper benytte ansigtsvisir/maske. Det gælder især:

 • ved procedurer, der indebærer tæt ansigt til ansigt kontakt
 • og i andre situationer hvis du med din hjælper vurderer en smitterisiko, når I er sammen.

Vær opmærksom på at værnemidler ikke kan erstatte generel smitteforebyggende adfærd.

Hvis du ønsker ansigtsvisir – eller mangler de andre værnemidler kan du kontakte Marianne Svenstrup på 41 85 89 37.

Med venlig hilsen

Rådgivning og Visitation Voksne

 

24. april 2020

Kære BPA bruger

Her får du opdatering nummer 2 (31. marts) til beredskabet for Covid19. (opdateret 24. april). Sendt til alle BPA brugere i Aarhus Kommune og i kopi til BPA virksomheder.

Hvis du selv bliver syg

Du kan få særlige værnemidler fra kommunen, hvis du selv får symptomer på Covid19, og lægen henviser dig til at blive hjemme.

Hvis det bliver aktuelt for dig, så må du ringe til Marianne Svenstrup på 41 85 89 37.

Marianne vil vejlede dig om mulighed for afhentning af pakke med værnemidler. En pakke indeholder 1 ansigtsvisir, 3 beskyttelsesbriller, 15 kirurgiske masker og 10 langærmede forklæder.

Du skal selv arrangere afhentning ved din hjælper eller anden person.

Vær opmærksom på, at respiratorbrugere som hidtil skal have værnemidler fra regionen.

Hent vejledning om den konkrete brug af værnemidler

Vi håber, at du sammen med dine hjælpere kommer godt igennem denne svære tid.

Med venlig hilsen
Rådgivning og Visitation Voksne

2. april 2020

Har din hjælper symptomer på corona?

Der er åbnet for en hurtig adgang til test af medarbejdere, hvis de har symptomer på corona. En test kan give svar på, om hjælperen bør sygemeldes – eller om hjælperen trygt kan fortsætte i jobbet hos dig uden risiko for smitte. 

Det er her beskrevet grundigt, hvad du og din hjælper skal gøre.

Med venlig hilsen
Rådgivning og Visitation Voksne

19. marts 2020

Beredskabsplan for nødhjælp i BPA ordninger i forbindelse med coronavirus

Hvis hjælperne bliver syge
Der kan opstå kritiske situationer i en hjælperordning, hvis hjælperne sygemeldes - og eget beredskab ikke kan træde til. I sådan en situation har kommunen pligt til at sikre, at du fortsat får den nødvendige hjælp med mad og pleje.

Det er vores mål at sikre hjælp i et omfang så tæt på dagligdagen som muligt – men i en krisesituation kan der opstå behov for at prioritere i indsatserne, og det kan blive nødvendigt at bruge alternative tilgange for at kunne opretholde den daglige støtte – som minimum den mest nødvendige støtte.

 1. Livsvigtige opgaver prioriteres altid først
 2. Medicin, mad og basal personlig pleje
 3. Praktisk indsats omkring kritisk rengøring
 4. Praktisk indsats omkring mad – hjælp til at få leveret
 5. Praktisk indsats omkring rengøring generelt

Ledsagelse bør ikke være en opgave - medmindre det er til nødvendig behandling efter lægelig anvisning.

Hvad kan du selv gøre
Det anbefales, at du styrker dit eget beredskab i videst muligt omfang ved forhåndsaftaler med hjælperne og tidligere ansatte hjælpere, familie og venner m.fl.

Hvis hjælperne rammes af coronavirus skal du:

 1. Vurdere muligheden for at skrue ned på bemandingen
 2. Iværksætte dit beredskab for at få dækket vagterne, så du får den nødvendige hjælp
 3. Såfremt dit eget beredskab ikke slår til, kan du søge vikar fra vikarlisten i BPA Aarhus.
 4. Hvis du har delegeret arbejdsgiveropgaven til en virksomhed, kan du her søge vejledning og i mange tilfælde få hjælp til BPA-vikar.
 5. Lykkes det ikke at finde ledig vikar, må du kontakte rådgiver for assistance. Ring til vagttelefon tlf. 89 40 51 93. Sammen med rådgiver afklares behovet for hjælp – omfanget af nødhjælp. Rådgiver vil afsøge mulighederne for at sende en intern medarbejder ud til dig som akut vikar. Alternativt give tilsagn til, at du bestiller akut-vikar fra eksternt vikarbureau.
 6. Opstår behovet helt akut - uløseligt og uforudsigeligt - og det er uden for den daglige telefontid til os, så er du nødt til selv at rekvirere akutvikar fra eksternt vikarbureau. Du kan forvente at skulle oplyse kommune, kontaktoplysninger til rådgiver og kommunens EAN nr. 5798005774747. Har du overdraget arbejdsgiveransvaret i din ordning, vil arbejdsgiveren typisk gerne hjælpe dig med denne del, og flere BPA virksomheder har døgntelefoner, hvor du kan få assistance. Du kan med fordel afdække dine muligheder, så du er forberedt, hvis det skulle blive relevant for netop dig. OBS: Rekvirerer du akutvikar fra vikarbureau, så skal rådgiver inddrages for godkendelse - senest førstkommende hverdag.
 7. Vær opmærksom på, at det fortsat er dig selv, der er ansvarlig for instruktion af den fremmødte medarbejder. Dette både i forhold til pleje, forflytninger og medicinudlevering.

Hvis du selv bliver syg
Det er til en hver tid Sundhedsvæsenet, der træffer beslutning om, hvad der skal ske. Hvis det skulle ske, at du selv bliver ramt af smitte, skal der handles på baggrund af de lægelige anvisninger. Som udgangspunkt vil en BPA-bruger nok blive indlagt, som særlig udsat – og hjælperne i karantæne, men også det er sundhedsvæsenets beslutning.

17. marts 2020

Særligt for BPA-brugere med respirationsvanskeligheder

Respirationscenter Vest har givet denne information dateret 17. marts:

Tingene ændrer sig så hurtigt, at der ikke meldes generelle retningslinjer ud.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer både generelt og på www.coronasmitte.dk, herunder også hvad angår anvendelse af værnemidler og hygiejne. En rask hjælper skal anvende værnemidler i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer, hvis pågældende fra en borgers husstand har været udsat for eller er bekymret for smitte med sygdom eller covid19 - både i den syges husstand og ved evt. andre borgere.

Værnemidler kan bestilles på regionens hjælpemiddeldepot.

Er der specifikke spørgsmål, skal hjælper eller borger kontakte RCV’s Hotline på 24 77 84 05

En BPA-borger forventes som arbejdsleder selv at skaffe sig vikarer til deres ordning – også fra andre bureauer end deres evt. BPA-leverandør (hvis en sådan varetager arbejdsgiverrollen), hvis det er nødvendigt.

RCV’s ledelse har meldt ud, at vi nedjusterer kravet til akutvikarer på ordninger, hvor borger har tracheal kanyle og / eller respirator.

Følgende er meldt ud til vores leverandører og andre vikarbureauer, herunder BPA-leverandører:

Kære Alle

Vi ved at corona presser alle - også jer. Der vil løbende komme nye meldinger fra os, foreløbigt har vi besluttet, at:

Vi lemper sædvanlige krav til akut vikarerne i hjemmet og accepterer, at den ordinerede faglighed og erfaringsmængde ikke altid kan opretholdes. Det vil fortsat være et krav, at hjælperen kender den givne respirator og har passet respiratorborgere før, ellers skal borgeren indlægges som vanligt.

Den lempelse ophører, så snart corona beredskabet er afblæst.

Med venlig hilsen

Charlotte Dahl Rossau og Charlotte Sønderskov Klitnæs
Funktionsledende overlæge og afdelingssygeplejerske