Adgang

Åbent for personligt fremmøde efter forudgående aftale.
Udendørs niveaufri adgang.
Indgangsdøre med kontakt for el-døråbner.
Da resepetionen er ubemandet skal du ringe til 87 13 40 60 for at melde din ankomst.

Huset

Ingen niveauforskelle indendørs, stort handicapegnet toilet.

P-pladser

I alt 6 pladser er reserveret til handicapparkering tæt ved indgang 1 B.