Adgang

Udendørs niveaufri adgang via stålrampe med gelænder.
Indgangsdør med automatisk døråbner, ringeklokke kan benyttes, hvis du har behov for hjælp til at komme ind.

Huset

Ingen niveauforskelle indendørs, stort handicapegnet toilet.

P-pladser

I alt 6 pladser er reserveret til handicapparkering.

  • 2 pladser i Sonnesgade, reserveret i tidsrummet 10-15.
  • 4 pladser på hjørnet af Eckersbergsgade mod Sonnesgade, reserveret i tidsrummet 8-15.