Få svar på de mest almindelige spørgsmål

Skriftlige forflytningsbeskrivelser er beskrivelser af de daglige arbejdsfunktioner, der foregår, når du for eksempel bliver vasket, får tøj af og på i sengen, når du kommer fra din seng til kørestol, til toilet og så videre. Forflytningsbeskrivelserne indeholder både billeder og tekst af arbejdsfunktionerne. Teksten beskriver kort, hvad både du og dine hjælpere foretager jer i den enkelte arbejdsfunktion.

For at få lavet skriftlige forflytningsbeskrivelser, skal du kontakte forflytningskonsulent Birthe Tønder Larsen på telefon 29 28 88 51.

Forflytter du dig selv og er begyndt at mærke belastningen på dine skuldre arme, håndled m.m., og er ved at tabe funktionen, så kan det være, at et hjælpemiddel eller en anden teknik kan hjælpe dig.

Som et led i at få lavet forflytningsbeskrivelserne, vil der indgå en revurdering af dit aktuelle behov for hjælpemidler. Det betyder, at du får hjælp til at få kigget på, om de hjælpemidler, du har nu, er tidssvarende og opfylder dit behov.

Du og dine hjælpere vil få hjælp til at håndtere eventuelle nye hjælpemidler, så hjælpemidlet integreres og anvendes mest hensigtsmæssigt i forflytningerne for både dig og dine hjælpere.

Når du får lavet skriftlige forflytningsbeskrivelser, understøttes du i dit ansvar for hjælpernes arbejdsmiljø.

Du vil få hjælp og vejledning til at håndtere dine hjælperes arbejde med forflytninger. Der vil blive sat fokus på hjælpernes arbejdsstillinger og arbejdsteknik.

Hjælperne vil få individuel undervisning og vejledning i forflytninger hos dig. Samtidig vil dine hjælpere få fælles undervisning i de aktuelle forflytninger, der foregår hos dig.